Spärra ditt personnummer

Varför vill man spärra sitt personnummer? Det kan ju till exempel vara så att du har blivit utsatt för identitetsstöld. Då gäller det att så fort som möjligt stoppa möjligheterna för bedragaren att använda dina personuppgifter.

Det kan också vara så att du har kommit till insikt att du alldeles för lättvindligt tar smslån för att fylla ut din vardagskassa. Då kan du spärra ditt personnummer hos både långivare och kreditupplysningsföretag så kommer du inte att kunna ansöka om lån längre. Givetvis går det att häva spärren om du senare skulle vilja det, om än det är något omständigt. Genom att du spärrar ditt personnummer hos långivarna kommer du helt enkelt inte längre att ha möjlighet att spontanlåna.

Spärra personnummer

Spärra personnummer hos kreditupplysningsföretag

Hos upplysningsföretagen spärrar man sitt personnummer när man misstänker eller vet att man blivit utsatt för identitetsstöld. Innan man gör detta ska man dock först och främst polisanmäla identitetsstölden. Det är viktigt att du gör detta för att underlätta eventuella försäkringsprocesser som kan komma att bli aktuella ifall bedragaren hunnit orsaka ekonomisk skada.

En spärr av personnumret hos kreditupplysningsföretagen gäller initialt i 14 dagar och benämns som en tillfällig bedrägerispärr. Önskar du att ditt personnummer ska spärras ytterligare krävs att du skickar in en kopia av din polisanmälan. Då kan personnumret bedrägerispärras i upp till fem år hos upplysningsföretaget.

Nyligen gick de största upplysningsföretagen samman i ett samarbete som innebär att det räcker med att du spärrar ditt personnummer hos en av dessa aktörer. När du gjort det vidarebefordrar företaget informationen till de övriga, som även dem spärrar ditt personnummer i deras register. Detta gäller för:


  • UC, Upplysningscentralen
  • Syna
  • Bisnode
  • Creditsafe
  • Decidas

Det räcker alltså med att du begär spärren hos till exempel UC för att den ska gälla för samtliga ovanstående aktörer. Viktigt att påpeka är att det är helt kostnadsfritt att spärra sitt personnummer hos upplysningsföretagen.

Spärra personnummer hos långivare

Innan du spärra ditt personnummer hos långivarna bör du komma ihåg att det innebär ett visst handhavande för att få spärren hävd. Har din identitet blivit stulen har du egentligen inget val. Då gäller det att ta det säkra före det osäkra. Känner du att en spärr är det enda rätta är det bara att börja kontakta respektive långivares kundtjänst, antingen via mejl eller telefon. Det är varje långivares skyldighet att spärra ditt personnummer om du önskar det. Du kan alltså inte bli nekad av någon av långivarna. När det är gjort kan ingen bli beviljad ett lån från den aktuella långivare, varken du eller någon eventuell bedragare.

Vanligtvis räcker det med att du kontaktar långivarnas kundtjänst för att spärren ska träda i kraft. Vissa långivare kräver dock att du skickar in kopior av dina identitetshandligar för att spärren ska börja gälla.

Separat spärr för varje långivare

Tyvärr finns det inget universiellt register där du kan avregistrera ditt personnummer så att det spärras hos alla långivarna. Du måste istället själv informera alla de företag där du vill att ditt personnummer ska spärras, en och en. Detta kan kännas som en jobbig och tidskrävande process, därför har vi på CashLoans.se satt samman ett register med alla långivarnas e-mailadresser. Du kan kopiera innehållet i registret till ditt e-postprogram så blir processen med att spärra ditt personnumemr enkel och snabb.

Ta bort spärr av personnummer

Som vi nämnt tidigare är det något krångligare att få en spärr hävd än vad det är att ansöka om en spärr av personnumret. Själva förfarandet att ta bort en spärr kan skilja sig ganska mycket åt mellan de olika långivarna. Ta därför kontakt med respektive långivare som du har spärrat ditt personnummer hos för vidare information.

Viktigt

Vårt register med mejladresser till långivare är endast begränsat till långivare som finns representerade på CashLoans.se. Långivare kan utan vår vetskap ändra mejladress och registrets korrekthet kan då bli lidande. Vi gör vårt bästa för att lista ska underhållas med jämna mellanrum.

Vi tar inget ansvar över Din process med att spärra ditt personnummer, varken hos långivarna eller hos kreditupplysningsföretagen.