Vad är identitetsstöld

Identitetsstöld innebär att någon obehörig använder dina identitetsuppgifter eller identitetshandlingar för olika, ofta kriminella, ändamål. Vanligtvis vill bedragaren använda din identitet för att på olika sätt tillskansa sig pengar. Den här typen av brottslighet blir allt vanligare och metoderna för att komma över dina identitetsuppgifter blir mer och mer sofistikerade. Att bli ID-kapad kan vara mycket påfrestande, inte bara ekonomiskt utan även på personligare plan. Det finns dock ett antal saker man kan göra för att undvika att bli drabbad. Bland annat finns det olika typer av ID-skydd att köpa som minskar risken för identitetsstöld. Du kan läsa mer om dessa senare i artikeln.

Identifikation

Själva stölden av din identitet kan gå till på olika sätt. Någon kan ha kommit över dina ID-handlingar såsom körkort eller pass, antingen genom inbrott och stöld, eller på grund av att du har tappat dom någonstans. Idag är det vanligaste dock att din identitet blir stulen digitalt via Internet. Bedragaren använder olika spionprogram för att komma åt dina olika inloggningsuppgifter, bankkontonummer, kortnummer och personuppgifter.

Vad kan hända om mitt ID blir kapat?

Ifall någon person har möjligheten och viljan att utge sig för att vara dig, kan denne göra stor skada både ekonomiskt och känslomässigt. Specifikt kan en stulen identitet missbrukas på följande sätt:


 • Med hjälp av dina personuppgifter kan bedragaren ansöka om lån och krediter i ditt namn. Lånebeloppet kan hänvisas till ett konto som du inte har kontroll över. Du upptäcker förmodligen inte lånet förrän låneavtal och räkning dyker upp i din brevlåda.

 • På samma sätt kan någon ansöka om ett kreditkort i ditt namn. Det vanliga är att hela kreditbeloppet är förbrukat innan du har möjlighet att upptäcka bedrägeriet. För att detta bedrägeri ska kunna genomföras krävs att bedragaren har koll på vart din post delas ut så att kortet kan plockas från din post innan du märker något.

 • Ett mycket vanligt bedrägeri är att köpa varor på nätet med hjälp av stulna personuppgifter samt kontokortsuppgifter. Köpet genomförs ofta på faktura så att den drabbade inte hinner märka något förrän det är försent. Ibland används kontantkortstelefoner för paketaviseringen. När varorna hämtas ut används i regel ditt stulna legitimation eller körkort eller ett förfalskat sådant med dina personuppgifter.

 • Det är inte bara kreditkort som kan beställas i ditt namn utan även vanliga bankkort. Bedragaren beställer ett bankkort och passar sedan på din postlåda. När kortet väl har kommit i orätta händer töms ditt bankkonto innan du hinner reagera.
 • Med hjälp av en stulen identitet kan en obehörig person köpa varor, ofta väldigt dyra, på avbetalning. Även fast det ibland förekommer olika former av kontantinsatser för vissa köp, blir dessa så pass små i sammanhanget att bedrägeriet ändå blir väldigt lönsamt.

ID-skydd

Det finns ett antal företag som säljer olika former av ID-skydd. De skyddar inte mot själva stölden av din identitet, personuppgifter eller identitetshandlingar utan fungerar mer som en försäkring ifall det tråkiga skulle inträffa. En del av tjänsterna fungerar som ett förebyggande skydd, medan andra kombinerar detta med en försäkring som träder i kraft om du utsätts för ett identitetsbedrägeri med ekonomiska skador som följd. Tjänsterna är utformade som abonnemang som betalas löpande under abonnemangstiden. Nedan fäljer lite övergripande information om några av marknadens olika ID-skydd.

ID-skydd

UC ID-skydd

Skyddet kommer från samma företag som tillhandahåller kreditupplysningar till banker och långivare. ID-skyddet innehåller förebyggande åtgärder bland annat genom att SMS skickas till kunden direkt när någon begär en kreditupplysning i kundens namn. Detta kan vara en indikation på att någon till exempel ansöker om ett lån eller kreditkort.

Om skadan väl har skett ingår en försäkring som täcker upp till 100 000 kr för den ekonomiska förlusten som kan uppstå. Förutom detta sköter UC allt “städning” som kan behöva göras efter en identitetsstöld, du behöver bara se till att en polisanmälan upprättas.

MySafety

MySafety är ett försäkringsbolag som ligger i framkant vad gäller ID-skydd i Sverige. MySafety jobbar förebyggande med bland annat:


 • Bevakning dygnet runt av kundens identitet på internet. Bevakningen sker på öppna webben samt på nätverk med mer illegal inriktning, såsom Darknet.
 • Kunden kontaktas via SMS om någon förändring sker såsom begärda kreditupplysningar eller adressändringar.
 • MySafety utför kontroller hos skatteverket för att upptäcka om någon försöker ändra kundens personuppgifter.

Om kunden drabbas av en identitetskapning utför MySafety samma städningsarbete som UC gör vilket bland annat innebär att de bestrider alla fakturor och krav samt aktivt försöker återställa kundens kreditvärdighet. Den ekonomiska försäkringen i ID-skyddet täcker förluster på upp till 200 000 kr.

ProtectMe

Hos ProtectMe har du möjlighet att prova ett fulltäckande ID-skydd i 30 dagar. Tjänsten skiljer sig åt från dom övriga aktörernas ID-skydd på så vis att den inte fungerar som en försäkring som täcker eventuell ekonomisk skada som kan uppstå genom en identitetsstöld. Skyddet är i stället helt och hållet förebyggande och övervakande i sin funktion. Följande skydd ingår i ProtectMe´s ID-skydd:


 • Direktlarm när någon begär en kreditupplysning på kunden
 • Övervakning och direktlarm när någon försöker använda kundens olika inloggningsuppgifter.
 • ProtectMe håller koll på dina korts transaktioner och larmar direkt vid misstänkt bedrägeri, till exempel vid dubbeldragningar.

Tips för att undvika bedrägeri

Det finns en hel del saker som du kan göra själv för att minska risken för att bli utsatt för ett bedrägeriförsök. Här följer en checklista som du med fördel kan använda:


 • Använd säkra lösenord online. Använd inte lösenord som är kopplade till din identitet, till exempel ditt barns namn eller din adress. Det är det första bedragaren provar. Välj svåra lösenord som gärna innehåller både siffror och bokstäver. Om möjlighet finns, blanda gärna stora och små bokstäver.

 • Säkra din brevlåda. Många identitetsstölder sker genom att någon stjäl din post för att komma över dina personuppgifter. Skaffa en brevlåda med lås eller liknande åtgärd för att säkerställa att bara du kommer åt din post.

 • Använd inte samma lösenord på flera ställen. Skulle bedragaren komma över ditt lösenord har du begränsat skadan rejält om detta endast fungerat till en specifik inloggning. Det kan vara svårt att komma ihåg alla sina inloggningar så se dig gärna om efter appar som hjälper dig med detta.

 • Undvik ekonomiska transaktioner och andra känsliga uppgifter på öppna offentliga nätverk. På sådana nätverk är risken för att bli hackad/kapad som störst. Betala till exempel dina räkningar hemma när du är uppkopplad på ditt privata, skyddade nätverk. Se gärna till att du använder uppdaterade brandväggar och antivirus-program.

 • Utvärdera alltid mejl från till exempel myndigheter och banker. Är det till exempel rimligt att din bank ber om dina kontouppgifter via mejl eller att skatteverket glömt betala ut din överskjutande skatt? Nej, troligtvis inte. Var skeptisk och kontakta myndigheten/banken via telefon om du är osäker. Ha som grundregel att aldrig lämna ut känsliga uppgifter på nätet eller via mejl om du inte känner dig säker.

 • Tänk på att förvara din plånbok på ett säkert sätt och gör det svårt för ficktjuvar att komma åt den. Skulle du märka att den är borta är det viktigt att du spärrar dina kort och anmäler ditt körtkort eller ditt ID-kort så fort som möjligt. Förvara ALDRIG koder och lösenord tillsammans med dina kreditkort och bankkort. Tänk även på säkerheten när det gäller din e-legitimation och spara aldrig koden till den på mobilen där du har säkerhetsprogrammet installerat.

 • Skaffa ett ID-skydd från exempelvis någon av aktörerna i den här artikeln.

Vad ska man göra om man drabbas av identitetsstöld?

Om du misstänker att du har blivit utsatt för en identitetsstöld ska du agera så fort som möjligt för att minimera konsekvenserna av stölden. Följande bör du göra:


 1. Kontakta polisen och anmäl identitetsstölden samt eventuella bedrägerier kopplade till denna.
 2. Spärra ditt personnummer hos UC. Detta är helt kostnadsfritt och UC vidarebefordrar även informationen vidare till alla övriga kreditupplysningsföretag. Nu kan bedragaren inte ansöka om ett lån eller kreditkort i ditt namn.
 3. Kontakta din bank och eventuella andra långivare för att spärra alla dina konton och kreditkort.
 4. Kontrollera hos Skatteverket och Svensk adressändring att inga försök har gjorts att ändra din folkbokföringsadress eller att någon har begärt eftersändning av din post.
 5. Skulle du ha fått fakturor ska du bestrida dessa med hänvisning till din polisanmälan.
Stulen identitet