Låna med betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning betyder att man har misskött sin ekonomi en eller flera gånger. Oftast hänger det ihop med att man inte har sköt sina åtaganden i kreditkontrakt, låneavtal eller avbetalningar. När man har fått en betalningsanmärkning brukar större lånesummor och avbetalningar bli svåra och näst intill omöjliga att få igenom. Det gör att det blir krångligare att finansera köp man vill göra. Att få en betalningsanmärkning innebär inte per automatik att du inte får låna pengar utan det som händer är egentligen att dina lånealternativ minskar. Det är färre men det finns ändå ganska många långivare som lånar ut pengar till de som fått en anmärkning. En betalningsanmärkning är signal till dig och banken att du någon gång de senaste tre åren inte har skött dina låneåtaganden. Därav ska man vara försiktig med att dra på sig fler lån om man inte hamnat i en stabilare situation än vid anmärkningstillfället. Vårt råd är man man ska ta en betalningsanmärkning på allvar och verkligen funderar igenom sin ekonomiska situation innan man ger sig ut på marknaden och lånar på nytt. Om man ska låna med betalningsanmärkning så är ofta villkoren lite sämre än annars och de lån som är lättast att få är framförallt smslån och privatlån.

Betalningsanmärkning

Smslån trots betalningsanmärkning

Idag finns det ett ganska stort antal smslånegivare som lånar ut pengar till folk som har betalningsanmärkningar. Det man ska tänka på är att villkoren brukar vara sämre. Om man väljer att ta ett smslån även fast man har en betalningsanmärkning ska man veta att det i regel är förenat med högre lånekostnader än vanligt. Dessutom brukar man måsta uppvisa att ekonomin är god för tillfället på ett tydligare sätt än när man inte hade någon betalningsanmärkning. Om man bestämmer sig för att ansöka om ett smslån i denna situation är det viktigt att man ser över sin ekonomi ordentligt. Två exempel på saker man kan göra är en budget och skissa på en återbetalningsplan. Då kan man tydligt se om smslånet ryms inom ramarna för vad ens egna ekonomi klarar av innan man slår till.

Ta ett privatlån med betalningsanmärkning

Även inom lånetypen privatlån finns det ett antal aktörer som tillhandahåller möjlighet att låna pengar med betalningsanmärkning. I och med att privatlån innebär en ganska hög lånesumma så är det normalt sätt svårare att få igenom en sådan låneansökan än en smslåneansökan. Det man bör ha med sig när man har en betalningsanmärkning och tänkt ansöka om ett privatlån är att det kan vara svårt att få igenom även fast långivaren godtar betalningsanmärkningar. Det är trots allt långivarens totala bedömning som är avgörande för om du får låna eller inte.

Hur får man en betalningsanmärkning?

När du är skyldig ett företag eller någon myndighet pengar och väljer att inte betala så resulterar det i att du får en eller flera påminnelser. Om du inte betalar ett privat företags påminnelser så anlitar ofta det företaget ett inkassoföretag för att få hjälp med att driva in skulden. Inkassoföretaget väljer vidare om de försöker få betalt för skulden själva eller om dom går vidare med skulden till kronfogden. Om företagen vill har det även möjlighet att gå förbi inkassoföretagssteget och ansöka direkt hos Kronofogdemyndigheten om att de ska besluta om indrivning av den obetalda skulden. Betalningsanmärkningar är vanligast att folk får när de inte sköter betalningarna till en statlig myndighet. Det kan exempel vara om man har en skuld för ett studielån, en TV-avgift som ska betalas in eller någon typ av restskatt (inkomstskatt, fordonsskatt). I dessa fall rapporteras det direkt till upplysningsföretagen och man får en betalningsanmärkning men även vanliga företag kan delge misskötta betalningar till upplysningsföretagen. Då krävs det dock ett domstolsbeslut för att det ska bli en betalningsanmärkning. Många tror att det bara är Kronofogden som kan dela ut betalningsanmärkningar men det är alltså kreditupplysningsföretagen som gör det. Ett företag som har pengar att fordra av en privatperson kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogdemyndigheten skickar då ut ett krav om återbetalning och du får en betalningsanmärkning av upplysningsföretagen. Det kan finnas en chans att komma undan betalningsanmärkningen i det läget med då måste du protesterar och argumentera för det beroende hur ärendet har sett ut.

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?

Hos en privatperson ligger den vanligtvis kvar i 3 år och hos en juridisk person ligger den kvar i 5 år. Ibland kan dock tiden variera. Anmärkningar som kommer av misskötta kontokortskrediter ligger oftast bara kvar i 2 år medan en betalningsanmärkning som ingår i en skuldsanering finns kvar i fem år eller under hela avbetalningstiden om den är längre än fem år. Betalningsanmärkningen tas tyvärr inte bort om du efter du fått anmärkningen betalar skulden.

Skuldsanering

Om du hamnar i en negativ spiral och inte kan betala tillbaka sina skulder så finns det möjlighet att ansöka om att få genomgå en skuldsanering. En skuldsanering ansöker du om hos Kronofogden. Om du vill ha hjälp med en sådan ansökan kan du vända sig till kommunens budget- och skuldrådgivningsavdelning. När Kronofogden fått ansökan kommer de göra en utredning för att se om du är berättigad att genomgå en sanering. Du måste bland annat vara folkbokförd i Sverige och större delen av dina skulder ska vara tre år gamla eller äldre. Det finns ingen speciell gräns om hur stor skulden ska vara utan det bedöms från fall till fall. I utredningen tittar det även på hur gammal du är, hur din arbetsförmåga är, om du har något jobb, om du har någon utbildning och så vidare. Detta för att bedöma möjligheterna för dig att betala tillbaka skulden. Om din skuldsaneringsansökan går igenom så upprättar Kronofogden tillsammans med din/dina fordringsägare ett förslag på en återbetalningsplan och information om hur det ska gå till. Vanligtvis brukar betalningsplanen vara 5 år. Om du lever under existens minimum så får du ett bestämmande utan återbetalningsplan. Alla skulder som är med i en skuldsaneringen försvinner när du gått igenom dessa fem år. Betalningsanmärkningar gäller normalt sett i tre år men vid en skuldsanering ligger en betalningsanmärkning under alla fem år. Du måste oftast ha haft stora ekonomiska problem under en lång tid med betalningsanmärkningar för att få gå igenom en skuldsanering. Om du får igenom din ansökan så bör du verkligen ta den seriöst och ta dig ur den negativa spiralen du hamnat i.