Allmänna Villkor

Verksamhet

CashLoans.se är en renodlad, oberoende jämförelsetjänst för olika typer av lån och krediter på nätet. Vi sammanställer, recenserar och listar den svenska lånmarknadens olika aktörer. CashLoans.se bedriver ingen egen utlåningsverksamhet. Det finns ingen påverkan från externa parter, såsom långivare, hur vår verksamhet bedrivs och vi har heller inga ekonomiska intressen i de företag som vi låter recensera. Vi sätter högt värde på att leverera korrekt och opartisk information om marknaden och dess aktörer och låter besökarna göra egna bedömningar utifrån den informationen.

Allmänna villkor

§1Personuppgifter

CashLoans.se samlar inte in några personuppgifter utöver de som lämnas genom aktiv handling av våra besökare, till exempel anmälan till nyhetsbrev eller andra prenumerationer av information. Vi hanterar heller inga låneansökningar utan dessa hänvisas direkt till de olika långivarnas hemsidor där hela låneprocessen genomförs. CashLoans.se begär eller utför aldrig några kreditupplysningar då även dessa ligger inom ansökningsprocessen hos respektive långivare. Vi följer Datainspektionens föreskrifter och regler vad gäller hantering av personuppgifter.

§2Ansvar

CashLoans.se kan ej hållas ansvariga för eventuell felaktig information på siten www.cashloans.se. Målsättningen är att alltid ha korrekt och komplett information om marknadens aktörer och rådande erbjudanden men eftersom att ändringar sker snabbt och ofta så kan detta inte alltid garanteras.

CashLoans.se kan ej hållas ansvariga för problem som eventuellt kan uppstå mellan låntagare och långivare och med det ej heller krävas på ersättning om sådant problem skulle komma att uppstå.

För oss på CashLoans.se är det av yttersta vikt att våra besökare känner sig nöjda med tjänsten och den information som finns på sidan. Vi vill dock understryka att du som potentiell låntagare ALLTID bör undersöka villkor, kostnader och annan relevant information på respektive långivares sida innan du tecknar ett låneavtal. Detta pga att villkor och förutsättningar kan ha ändras utan vår vetskap. En grundförutsättning för att ta ett lån är att man ska kunna betala tillbaka det. Därför rekommenderar vi att du alltid upprättar en budget för att säkerställa att du har betalningsförmågan att ingå låneavtalet.

Korrigering och uppdatering av allmänna villkor

De allmänna villkoren på CashLoans.se kan komma att ändras löpande beroende tjänstens framtida utformning samt eventuella förändringar av förutsättningarna för branschen. För att du som besökare ska vara uppdaterad på våra allmänna villkor råder vi dig att med jämna mellanrum återkomma och läsa igenom dem.