Omstartslån - För en ny start

Det kan vara mycket frustrerande att vara i behov av låna pengar när man dras med betalningsanmärkningar då många långivare inte godkänner detta i sina ansökningskrav. Har du dessutom någon skuld hos kronofogden ser det definitivt inte ljusare ut. Det finns dock ett antal långivare som beviljar lån trots betalningsanmärkningar, så länge de övriga kraven uppfylls. Det rör sig i så fall främst om smslån men vissa långivare erbjuder även privatlån för den som har betalningsanmärkningar.

Omstartslån

Chansen att bli beviljad ett privatlån eller smslån när du har skuldsaldo hos kronofogden är i princip obefintlig. Här kommer låneformen omstartslån in i bilden. Är din privatekonomiska historik kantad med problem och betalningsanmärkningar finns det ändå möjlighet att bli beviljad ett så kallat omstartslån, som ger dig en chans att börja om på nytt igen. Omstartslånet ska inte förväxlas med att samla lån, vilket mer är en privatekonomisk strategi för att sänka lånekostnaderna om man har ett antal olika krediter och lån.

Krav för att få ett omstartslån

För att det överhuvudtaget ska vara det minsta aktuellt för långivarna att bevilja dig ett omstartslån krävs det att din privatekonomi på något vis har kommit att landa på fötter igen. Du bör till exempel ha ett fast arbete med en någorlunda skaplig lön.

Själva grundförutsättningen för ett omstartslån är att dina tidigare skulder ovillkorligen ska lösas med hjälp av lånet. Det gäller både skulder hos inkasso såväl som eventuella skulder hos kronofogden.

Vidare krävs att du äger en bostad som sätts som säkerhet för omstartslånet. Vissa långivare godkänner även att du sätter någon annans bostad som säkerhet. Har du skuldsaldo hos kronofogden är sannolikheten ganska liten att du har en egen bostad då den troligtvis redan skulle ha blivit utmätt. Om långivaren trots detta anser att din betalningsförmåga är tillräckligt stark, kan du få möjlighet att låna fastän kravet om bostad inte har mötts. I dessa lägen fungerar omstartslånet som ett bolån för en ny bostad som du får köpa, men lånet ska även täcka skulderna hos inkasso och kronofogden. Även i dessa lägen sätts den nya bostaden som säkerhet för lånet.

Omstartslån utan säkerhet

Om du inte har de förutsättningarn som krävs för ett omstartslån, finns det andra vägar att gå. Du måste då hitta ett lån utan säkerhet, dvs ett privatlån, som är stort nog att kunna hjälpa dig att lösa skuldsituationen med kronofogden och eventuellt andra skulder. Privatlån och andra lån utan säkerhet är i regel alltid dyrare i form av högre ränta än ett motsvarande lån med säkerhet. Långivarna som erbjuder lån trots betalningsanmärkningar tar dessutom allt som oftast ut ytterligare högre ränta för detta för som extra säkerhet för den högre risken det innebär för dem.

Långivare med omstartslån


Marginalen Bank

En av långivarna som erjuder låneprodukten omstartslån är Marginalen Bank. De låter dig låna med din bostad som säkerhet men har inga krav på vad pengarna ska användas till, förutsatt att du först återbetalat eventuella skulder till kronofogden eller inkasso. Räntan för lånet sätts utifrån dina personliga ekonomiska förutsättningar. För att bli beviljad ett omstartslån från Marginalen Bank krävs att du har en årsinkomst på minst 200 000 kr, är minst 20 år gammal och är folkbokförd i Sverige.

ANSÖK NU

BlueStep

BlueStep låter dig som har en bostad som inte är belånad ända upp till sitt marknadsvärde låna med bostaden som säkerhet med tjänsten BlueStep-lånet. De har inget krav på fast anställning utan bedömer din betalningsförmåga utifrån alla typer av inkomster, så länge du har någon form av fast inkomst. Det är heller inget hinder ifall du har någon betalningsanmärkning. Däremot godtar de inte att du har en skuld hos kronofogden. Du är fri att använda pengarna till vad du vill, precis som med ett privatlån utan säkerhet.

ANSÖK NU