Skillnaden mellan UC och UC

Det råder ingen tvekan om att intresset för lån utan UC bara ökar med tiden. Den allmänna uppfattningen verkar vara att man ska undvika en kreditprövning hos UC till varje pris. På ett vis stämmer det också; genomgår du många kreditprövningar under kort tid kan din kreditvärdighet faktiskt försämras. Med en försämrad kreditvärdighet minskar också dina möjligheter till att bli beviljad ett lån, åtminstone till samma ränta och villkor som du skulle ha fått med en bättre kreditvärdighet.

Mikroupplysning UC

Kan man låna pengar utan kreditprövning?

Nej, det kan man inte. Långivare är enligt lag tvungna att utföra någon form av kreditprövning för alla inkommande ansökningar. Allt enligt god kreditgivningssed. Detta sker via något att de på marknaden förekommande kreditupplysningsföretagen, vanligtvis Upplysningscentralen. Man ska inte luras att tro att de andra aktörerna genomför en enklare eller slarvigare kreditprövning än UC, för så är inte fallet. Däremot registreras inte dessa företags prövningar i UC register.

För större lån, så som privatlån, är det alltid UC som utför kreditprövningarna. För mindre former av lån, som till exempel kreditkonto och smslån, är det i princip lika vanligt med att andra aktörer utför uppgiften. Vill du låna pengar utan UC är det alltså någon av dessa låneformer som blir aktuella.

Två olika typer av UC

Rädslan över en kreditupplysning från UC kan många gånger vara smått överdriven. För det första är det absolut ingen fara att hamna i UC:s prövningsregister om man inte gör ovanligt många gånger. En registrering ligger dessutom endast kvar under ett års tid. För det andra finns det faktiskt två olika typer av upplysningar via UC, där den ena faktiskt inte ens sparas i registret! Med det sagt behöver inte alltid en kreditupplysning via UC ha någon betydelse överhuvudtaget.

UC13 - Mikroupplysning

En UC13, även kallad mikroupplysning, registreras inte i något register. Den innehåller mindre information än den andra, större typen av kreditupplysning från UC. I och med att en mikroupplysning inte registreras så påverkar den heller inte din kreditvärdighet och således inte heller dina möjligheter att bli beviljad ett lån. En kreditupplysning av det här slaget innehåller följande information om dig:

 • Namn och adressuppgifter
 • Betalningsanmärkningar
 • Eventuella skulder hos Kronofogden

Har du möjlighet att påverka vilken typ av kreditprövning som ska göras om dig, vilket ibland är fallet, försök att alltid önska en UC13. Värt att notera är att det nästan alltid handlar om mikroupplysningar när du t.ex. köper ett abonnemang eller handlar på avbetalning eller faktura.

UC3 - Personupplysning

Det är (nästan) alltid en personupplysning som görs när du ansöker om ett lån. Det finns faktiskt vissa låneförmedlare som bara begär en mikroupplysning i sin ansökningsprocess. Personupplysningen registreras alltid i UC:s register under ett års tid. Som vi nämnt tidigare kan många upplysningar av den här typen påverka din kreditvärdighet negativt. En UC3 är en betydligt mer detaljerad kreditupplysning jämfört med UC13. Nedan kan du se vilka uppgifter en personupplysning innehåller:

 • Namn och adress
 • Uppgifter om senaste 24 månadernas inkomster
 • Äktenskapsförord
 • Nuvarande lån och krediter
 • Betalningsanmärkningar
 • Eventuell skuld hos Kronofogden
 • Innehav av fastighet
 • Tidigare kreditförfrågningar

Det är den här typen av kreditprövning som du ska undvika, så gott du kan, om du vill säkerställa att din kreditvärdighet (kreditscore) inte ska påverkas negativt. Har du inga, eller väldigt få, sedan tidigare är det dock ingen fara på taket. Då spelar en UC3 kreditprövning ingen som helst roll.

Lån utan UC

Här hittar du ett antal långivare som erbjuder möjligheten att låna pengar utan att någon upplysning via UC görs.