Kan jag låna pengar med betalningsanmärkning och skulder hos Kronofogden?

När en skuld har gått vidare hela vägen till Kronofogden så får du en betalningsanmärkning som ligger kvar under 3 år i deras register. Under dessa år kommer det att vara svårt för dig att kunna ingå avtal som bland annat gäller lån, abonnemang, avbetalningar och hyresavtal. Det finns dock ett antal kredit- och långivare som ger lån trots att man har en skuld hos Kronofogden. Dessa lån är vanligtvis förenade med höga räntor och kostnader. Läs mer om vad du kan göra om du blivit kontaktad av kronofogden.

Detta händer om du inte betalar dina skulder

KronofogdenNär man inte kan betala en låneavisering så kommer skulden gå genom fyra steg. Om du betalar i någon av stegen så går skulden givetvis inte vidare till nästa steg. Det första som sker är att du får en påminnelse om att du är skyldig pengar. Betalningspåminnelsen innehåller ofta en förseningsavgift utöver den ursprungliga aviseringssumman. Om man inte kan eller väljer att betala så går skulden vidare till inkasso i steg 2. Inkassokrav kommer således skickas ut till dig med en avgift på 180 kr. Den avgiften är lagstadgad. Återbetalningstiden på inkassokraven är normalt sett väldigt korta, ca 8 dagar. Om du inte betalar innan den satta återbetalningstiden gått ut i inkassosteget går skulden vidare till Kronofogden. Då kommer ytterligare avgift till på 340 kr. Den avgiften kallas för ombudsavgift.Vidare skickar Kronofogden ut en betalningsuppmaning till dig med ytterligare en avgift om 300 kr. De delar även ut ett delgivningskvitto som du sk skriva på. Därefter har du 10 dagar på dig att betala, de kallas för förklaringstid. För att kunna bli av med skulden måste du ansöka hos Kronfogden om ett så kallat betalningsföreläggande. Det kosta också 300 kr plus att det ofta lägger på ännu mer dröjsmålsränta. Med alla räntor och avgifter har skulden nu blivit betydligt högre än vad den var från början. Om du inte betalar Kronofogdens betalningsuppmaning så går skulden vidare till det sista steget, utmätning. En utmätningsavgift utgår då också om 600 kr. Kronofogdens ordning på att utreda om det finns några medel vid utmätningen brukar se ut som nedan:

  • Finns det pengar på personens bankkonto

  • Har personen i fråga en inkomst, lön

  • Finns det några värdepapper

  • Lös egendom

  • Fast egenmdom

Om det år så långt som till en utmätning så mäter Kronofogden ut det som finns över nivån existensminimum. Med existensminimum menas att du fortfarande ska kunna köpa mat och betala hyra.

Läs mer på kronofogdens hemsida

Vad händer om jag får kronofogden efter mig?

Det påbörjas med att du får ett brev hemskickat till dig med instruktioner. Dessa beskriver hur du ska betala tillbaka din skuld och där följer även ett sista datum innan ytterligare åtgärder kommer vidtas. Om du betalar tillbaka enligt instruktionerna kring hur du löser skulden så kommer du inte utsättas för vidare åtgärder. Väljer du i stället att inte betala så startar Kronofogden en utredning kring dina möjligheter att återbetala. Om du inte har tillgångar i form av pengar så kommer de bedöma om de kan utmäta din skuld genom dina övriga tillgångar.

Vad ska jag göra om jag har en skuld hos Kronofogden?

Det klokaste valet man gör om man har en skuld hos Kronofogden är att vända sig till sin kommuns budget- och skuldrådgivningsavdelning för att få ekonomisk handledning. Alla kommuner måste enligt lag erbjuda en sådan tjänst till kommuninvånarna. Där får man praktiska råd om hur man ska behandla och prioritera sina skulder. På konsumentverket kan du läsa mer om budget- och skuldrådgivning.

http://www.konsumentverket.se/konsumentfragor--anmalan/konsumentfragor/budget--och-skuldradgivning/