Kreditscoring

När en långivare ska bedöma kreditvärdigheten hos en person som ansöker om ett lån finns det ett antal metoder att använda. Långivaren vill naturligtvis försäkra sig om att kunderna kan fullfölja sina åtaganden och betala tillbaka lånen. En av dessa bedömningsmetoder kallas för Kreditscoring.

Kreditscoring är en metod där långivaren samlar en massa olika data om låntagaren, både ekonomiska data och demografiska data, för att sedan sammanställa dessa efter ett poängsystem. Vanligtvis anlitar långivarna externa kreditupplysningsföretag för uppgiften när de behandlar en ny låneansöken men vissa långivare gör det även själva. Kreditscoringen är en viktig del av administrationen av en låneansökan då banker och långivare i Sverige är skyldiga att praktisera god kreditgivningssed.

Flera aspekter i kreditscoring tar hänsyn till personens nuvarande situation. Det behöver därför inte vara uteslutet att bli beviljad ett lån i framtiden när den ekonomiska situationen kanske har förändrats till det bättre.

Kreditscoring

Resultatet av en Kreditscoring

När en långivare eller kreditupplysningsföretag utfört en kreditscoring, sammanställs den i någon form av resultat eller betyg. De svenska företagen använder i regel någon av följande två värderingssystem:

  1. Poängskala. Vanligtvis en skala i intervallet 1 till 10, där 1 representerar mycket låg kreditvärdighet medan 10 innebär att personen är mycket kreditvärdig och i princip helt riskfri att låna ut pengar till.
  2. Procentsats. Enligt den här modellen tar företaget fram en procentsats för risken att en person inte ska kunna betala en faktura eller avbetalning på ett lån. Ett resultat på 10% innebär således att man bedömer att det är 10% risk att en person inte kommer att kunna betala. 100% innebär i sin tur att man anser att personen har en så pass hög kreditvärdighet att ingen risk föreligger.

Sveriges absolut största kreditupplysningsföretag är UC (Uplysningscentralen) vilka lämnar sina resultat i form av en riskprocentsats.

Bedömningsuppgifter i kreditscoring

För att kunna göra en saklig och rättvis bedömning används ett antal olika faktorer vid kreditscoring. Nedan ser du exempel på några av de viktigaste och som i stort sett alltid tas med i en bedömning.

  • Historisk betalningsförmåga (betalningsanmärkningar)
  • Ålder
  • Inkomst och inkomsthistorik
  • Spar och investeringar
  • Anställningssituation
  • Lånehistorik och befintliga lån
  • Ägande av fastigheter

Hög inkomst och stora investeringar väger absolut tyngst i en kreditscoring. Det inger trygghet hos långivaren att låntagaren har god privatekonomi. Du brukar också vara av stor vikt hur din ekonomiska historik ser ut. Har du tidigare till exempel haft många betalningsanmärkningar kan det sänka dina poäng fastän du för tillfället exempelvis har en relativt hög lön.

De olika bedömningspunkterna poängsätts var och en för sig. Sedan värderas de i relation med de andra punkterna för att sammanställas i ett viktat slutbetyg, vilket är själva resultatet av kreditscoringen

Kreditscore och lån

Din kreditscore fungerar som en måttstock för banker och långivare. En viss poäng kan räcka för att man ska bli beviljad upp till en viss summa med en viss ränta medan din ansökan blir avslagen för ett lån som innebär större risk för långivaren (t.ex. ett större privatlån eller ett bolån). Kortfattat kan man säga att det krävs lägre kreditscore för ett mindre lån och högre score för ett större lån.

Visste du att du kan kolla din egna kreditscore?

Vill du ligga steget före långivarna kan du faktiskt ta reda på din kreditscore själv. På bland annat Upplysningscentralens hemsida (MinUC) kan du se din nuvarande kreditscore.