Finansinspektionen - En myndighet som tillför trygghet

Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet som ägs av svenska staten. Den kom till redan 1659 och syftet var då att inspektera ”Stockholm Banco” som var Sveriges första kreditinstitut. I mitten av 1800-talet ansvarade Finansdepartementet för denna tillsyn under ett sidoorgan som kallades Bankinspektionen. Inte förrän 1991 kom denna tillsynsmyndighet att ändra namn till Finansinspektionen. Då gick nämligen Bankinspektionen och Försäkringsinspektionen samman till den organisation de arbetar under idag.

Dagens syfte är att skapa trygghet för konsumenterna på finansmarknaden genom att kontrollera så att kreditbolag, försäkringsbolag och banker följer de lagar och regler som finns uppsatta för den typen av verksamhet. Detta syfte stärker de ytterligare genom ett samarbete med Konsumentverket där de främjar konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Finansinspektionen har idag tillsynsansvar för cirka 3000 finansiella aktörer och 300 börsnoterade bolag. Tillsynsverksamheten som de bedriver finansieras dels genom ett årligt anslag från den svenska staten och dels genom pengarna de får in via tillstånds- och tillsynsavgifter.

Finansinspektionen snabblån

Vad gör Finansinspektionen?

Finansinspektionen är en auktoritär tillsynsmyndighet på det viset att de har rätt att tvinga en finansiell aktör att stänga ner sin verksamhet och att neka en aktör att starta en sådan verksamhet. Till befintliga verksamheter ger Finansinspektionen i första hand varningar. Är det dock så att aktören inte väljer att ta sig i kragen efter en sådan varning kan de vidta åtgärder av olika slag varav en är att aktören får stänga ner sin verksamhet omedelbart. En annan, något mildare, sanktion är att de kan begränsa delar av en aktörs verksamhet.

För att upptäcka oseriösa aktörer med bristande rutiner i branschen har de befogenheter från staten att göra oannonserade besök. Vid besöken går de igenom företagets rutiner och dokumentation.

Finansinspektionen som ovan nämnt sköter även granskningen av nya aktörer. Bara för några år sedan var det ganska enkelt att starta upp en verksamhet inom finansbranschen. Då fungerade det i korta drag så att ett företag kunde betala in en avgift om ca 25000 kr och sedan öppna dörrarna. Numer är det betydligt striktare när någon vill starta en verksamhet inom branschen. Förutom att man måste skicka in en gedigen och formell ansökan granskas både delägarna personligen och den tänkta verksamheten av Finansinspektionen.

Myndighetens väsentligaste uppgifter

  1. De har övervaknings- och tillsynsansvar av större delen av den finansiella branschen.
  2. De angriper mot misstankar om penningtvätt och annan brottslighet som kan ske inom finansområdet.
  3. De uppdaterar och författar de regler och normer som ska gäller för aktörerna i branschen.
  4. De arbetar aktivt för att ge konsumenterna skydd vid användning av finansiella tjänster. Om en konsument känner att den inte blivit korrekt behandlad av ett företag inom finansbranschen kan de kontakta Finansinspektionen som då kommer att undersöka det närmare.
  5. De kungör tillstånd till nya företag som vill starta verksamhet inom branschen.