Varför bör man göra en budget?

De flesta tycker nog att de har ganska bra koll på sin privatekonomi. Man vet ungefär hur mycket man får in och hur mycket utgifter man har under en månad. Då är det väl onödigt att lägga en massa energi på att budgetera och kalkylera? Vi på CashLoans.se skulle nog säga att alla har nytta en en budget, även de som har en god privatekonomi. Speciellt om du står inför ett eventuellt nytt lån finns det många fördelar med att upprätta en budget.

I en budget kan du förutom att se balansen mellan inkomster och utgifter, även tydligt se hur dina utgifter fördelar sig på olika kategorier som till exempel kläder, mat, nöjen amorteringar på lån osv. Detta gör det enklare för dig att prioritera och kanske ändra fördelningen av dina utgifter till exempel till förmån för ett sparande. Har man upprättat en budget undviker man dessutom att riskera att det är tomt i plånboken i slutet av varje månad. För en hållbar privatekonomi måste alltid utgifterna vara mindre än inkomsterna för hushållet. Då ska även ett sparande på 10-15% vara inräknat.

Budget

Budget för förbättrad ekonomi

När du har upprättat en budget blir det ganska tydligt vad som går att förbättra i din privata ekonomi. Ofta kanske man inte kan göra så mycket åt den inkomst man har, utgifterna däremot går och att påverka. Med din nya budget blir det ganska uppenbart ifall du lägger oproportionerligt mycket på till exempel nöjen eller resor.

En budget visar också hur dina utgifter för lån och räntor ser ut. Här finns det ofta ganska mycket pengar att spara om man har möjlighet att byta långivare eller bank. Man kan till exempel anlita en låneförmedlare som förhandlar fram bättre villkor åt dig från flera banker och långivare. Finns det utrymme i din ekonomi kanske det finns något lån, med sämre villkor och ränta, som du kan betala bort så att de löpande räntekostnaderna blir mindre.

Försäkringar brukar också utgöra en betydande del av dina månatliga utgifter. Även här är det läge att se sig om efter alternativa leverantörer. Det kan till exempel skilja sig otroligt mycket åt mellan olika bilförsäkringar. Se även upp ifall du har onödiga försäkringar, eller ännu värre, är dubbelförsäkrad. Försäkringar är något som de flesta tycker är tråkigt och man orkar inte riktigt kolla upp vad man egentligen har, vilket alltså kan medföra onödigt höga kostnader.

Man ska absolut inte glömma alla små utgifter som finns varje månad. Även om varje enskild utgift inte gör så stor påverkan på din ekonomi, blir många bäckar små kostsamma i slutändan. Gå därför igenom ALLA dina utgifter och se vad som kan förbättras eller helt tas bort.

Så här Lägger du upp en budget

När du gör din budget använder du förslagsvis någon form av kalkyleringsprogram, till exempel Excel. Tycker du att det är svårt att använda formler och formateringar kan du med fördel använda Google docs Budget och Uppföljning för Hushåll. Med den blir budgetarbetet enkelt och resultatet tydligt.

För att upprätta din budget följer du bara stegen nedan:

  • Börja med att sammanställa ditt hushålls inkomster. Detta är ofta det enklaste momentet i budgeteringsarbetet. Räkna med alla inkommande summor, även barnbidrag och andra typer av bidrag.
  • Sedan sammanställer du alla dina utgifter. Det är väldigt viktigt att du gör en ärlig sammanställning av dessa. Du kan med fördel hålla upp nivån på dina utgifter en aning och samtidigt hålla nere dina inkomster. På så vis skapar du en säkerhetsmarginal som kan läggas som sparande. Sparandet kan vara mycket värdefullt om det kommer tuffare månader framöver, med utgifter som du kanske inte hade räknat med. Det är mycket viktigt att du inte glömmer utgifter som kommer på årsbasis.
  • Ta alltid med poster för sparande i din budget. Försök att inte gå lägre än ett sparande på 10-15% av din nettolön. Sparandet fungerar bland annat som en viktig buffert ifall något oväntat skulle hända framöver som kräver extra utgifter.
  • Reflektera, utvärdera och korrigera din budget. Finns det poster som bör ändras? Läggs för stor del av din inkomst på saker eller tjänster som inte används? Nu har du en överskådlig planering för din framtida privatekonomi som du löpande kan korrigera ifall förutsättningarna ändras.

Lånekalkyl

Inför ett nytt lån är det viktigt att du känner dig trygg med att du klarar av den ökade kostnaden som ett lån innebär. Utöver att lägga upp en budget, rekommenderar vi dig att även göra en lånekalkyl så du vet ungefär hur mycket utgifter den nya lånet medför. Prova lånekalkylatorn på CashLoans.se för en enkel översikt av återbetalningarna.