Avdragsgill ränta

Enligt svensk lag har du rätt att göra avdrag i deklarationen för alla ränteutgifter som tillkommit genom lån och krediter. Räntorna ska vara avdragsgilla oavsett vilken låntyp det handlar om (privatlån, bolån, smslån, kreditkonto osv). För att du ska kunna göra avdrag måste du vara personligen betalningsansvarig för lånet som har genererat ränta. Däremot kan det röra sig om ett lån som du har tillsammans med någon annan, till exempel ett bolån. För den typen av lån kan du och den du delar lånet med, bestämma själva vilken fördelning av räntekostnaderna som ni vill lägga på respektive person. Detta kan totalt sett ge skattemässiga fördelar för hushållet.

Det finns vissa undantag till regeln om avdragsgill ränta. Ett sådant är studielånet från CSN. Anledningen till att man inte kan göra avdrag för ränteutgifterna på ett CSN-lån är att räntan redan från start är utformad för att vara justerad för skattesystemet. Det innebär att räntan redan är “sänkt” så att inga avdrag behöver göras vid deklarationen

Avdragsgilla räntor

Vad betyder avdragsgill?

En utgift som är avdragsgill, till exempel räntan för ett lån som man har betalat under ett år, får man ta upp i inkomstdeklaration för att till en viss del får tillbaka. Du behöver med andra ord inte betala fullt pris för lånet. Enligt den svenska skattelagstiftningen får privatpersoner inte bara kvitta ränteutgifterna mot ränteintäkter, utan även mot den förvärvade inkomsten. Detta innebär i praktiken att avdraget gör så att kostnaden för att låna blir lägre. Fördelen med att räntor är avdragsgilla är bland annat att även familjer med lägre inkomster exempelvis kan låna pengar till en bostad. Även utrymmet för hur mycket man kan låna i förhållande till den ekonomiska situationen man står i ökar.

Ränta och andra lånekostnader

Den totala kostnaden för ett lån består av räntan, som är det pris som långivaren tar ut av dig för att låna ut pengar, samt övriga kostnader som till exempel uppläggningsavgifter, aviavgifter och eventuella straffavdigter som kan tillkomma om lånet inte betalas i tid. Det är viktigt att understryka att den avdragsgilla delen av lånets kostnader ENDAST är den ränta som lånet medfört. Du får alltså INTE göra avdrag för de övriga tillkommande avgifterna eller själva amorteringarna.

När det gäller mindre lån, till exempel smslån, bör man jämföra de olika långivarnas erbjudanden noga innan man tar ett lån. Det kan skilja ganska mycket mellan långivarna hur fördelningen ränta och avgifter ser ut för lånens totala kostnader. Många smslån har väldigt låg ränta men förhållandevis höga kostnader. På dessa lån blir avdragsmöjligheterna väldigt små.


Räkneexempel - Avdragsgill ränta

Nedan följer ett enkelt räkneexempel på hur avdragen för räntekostnader kan se ut.

Säg att du har ett lån på 30 000 kr som under ett år kostar totalt 3 700 kr. Andelen ränta är 3000 kr och uppläggningsavgift + aviavgifter uppgår till totalt 700 kr. Den avdragsgilla delen av ditt låns kostnader blir då 3000 kr, dvs kostnaden för räntan.

Din inkomst för samma år uppgick till 300 000 kr och enligt deklarationen ska du betala 96 000 kr i inkomstskatt (beräknat på 32% skatt i exemplet).

Mot skatten får du sedan dra av 30% av den avdragsgilla ränta, vilket blir 900 kr i exemplet med 3000 kr i ränta.

Den ursprungliga skatten för året minskas därmed med 900 kr till totalt 95 100 kr.

Glöm inte!

Kontrollera att avdrag har gjorts för alla dina eventuella långivare i deklarationen. Vissa långivare skickar inte in kontrolluppgifter till skatteverket i förväg. Dessa måste du då själv lämna in uppgifterna för om du ska kunna göra ränteavdrag.